Tuesday, 30 October 2012

Stres Kerja GuruStres merupakan salah satu sebab utama mengapa sejumlah besar guru bercadang untuk meninggalkan profession perguruan. Banyak kajian yang telah melaporkan tahap stres dan burnout dikalangan guru sekolah. Stres memberi kesan kepada kepuasan keija, keberkesanan ke atas produktiviti guru peningkatan ketidakhadiran dan pusingganti yang tinggi dan persaraan awal guru. SeIain daripada itu, stres juga memberi kesan kepada masalah kesihatan mental dan JizikaI dan mempengaruhi keberkesanan tahap tenaga guru dan penglibatan tugas yang semakin berkurangan. Stres yang berpanjangan boleh menyebabkan burnout (Frese & Zapf; 1988). Kesan burnout termasuklah kepuasan keija yang yang berkurangan, hubungan guru-murid yang rengang, motivasi guru yang berkurangan dan pengurangan , keberkesanan dalam memenuhi matlamat pendidikan negara. Kertas keija ini akan melihat punca, kesan dan strategi daya tindak ke atas stres keija guru. 1 Selain daripada itu, kertas kerja ini akan turut membincangkan satu kajian kes I1 stres guru di sebuah sekolah menengah di Kota Kinabalu, Sabah. Kertas kerja ini akan juga melihat beberapa intervensi dalam pengurangan stres kerja. (Dr. Sapora Sipon)

No comments:

Post a Comment